รายละเอียดการแข่งขันและการประกวดความสามารถทางวิชาการ

Techno Chon & Prabhassorn Think Different
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
แบบตอบรับการแข่งขันนิทรรศการ 2565

DownLoad

สรุปรายการแข่งขันและการประกวด

DownLoad

การแข่งขัน CTC Spelling Bee

DownLoad

การแข่งขันพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์

DownLoad

การแข่งขัน ROV Junior Tournament

DownLoad

การแข่งขันพับบรรจุภัณฑ์

DownLoad

การประกวดร้องเพลงจีน

DownLoad

การแข่งข้นหมากล้อม

DownLoad

การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์

DownLoad

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับ

DownLoad