สาขาวิชาที่น่าสนใจ

image blog

หลักสูตรสำหรับคนที่ชอบเรียนรู้ในแบบเน้นปฏิบัติ และสร้างงานจริงด้วยห้องปฏิบัติการครบวงจร ครอบคลุมในหลากหลายสาขาวิชา ได้ทักษะที่เอาไปใช้ได้จริงในการทำงานสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

image blog

หลักสูตรทันสมัยรองรับ EEC มีหลากหลายสาขาให้เลือกเรียน เน้นการเรียนการสอนที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง มุ่งหวังให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในสาขาและตอบโจทย์สายอาชีพในภาคอุตสาหกรรม เรียนจบรับรองไม่ตกงาน มีงานทำแน่นอน

image blog

หลักสูตรมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับการบ่มเพาะทักษะสำหรับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 เน้นภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ และยังได้รับโอกาสในการฝึกงานสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานชั้นนำทั้งระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

วิทยาลัยแห่งแรงบันดาลใจ

กว่า 35 ปีที่วิทยาลัยฯได้พัฒนาทุกด้านมาโดยลำดับจนได้รับรางวัล “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 สมัย และโล่ถาวร” วิทยาลัยฯ ยังคงมุ่งมั่นและและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นอาชีวศึกษาชั้นนำที่ได้มาตรฐานของ จ.ชลบุรี พร้อมผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และความต้องการกำลังคนรุ่นใหม่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเป็นศูนย์พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต

ความสำเร็จกว่า 35 ปี สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 สมัยซ้อนและโล่ถาวร

ทำเลดีที่สุด

เนื้อที่กว่า 40 ไร่ ติดถนนสุขุมวิท ใจกลางเมืองชลบุรี

รถรับส่งฟรี

บางนา - สมุทรปราการ - ระยอง มากกว่า 250 เส้นทาง

โครงการพิเศษ

MOU กับสถานศึกษา สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ไม่มีเงินก็เรียนได้

กู้ กยศ. ผ่อนชำระค่าเทอมได้ มีทุนนวัฒกรรม

BP อาชีวะสองภาษาแห่งแรก

เน้นภาษาอังกฤษเเละจีน BP iPad Hybrid Learning Program

มีงานทำ ศึกษาต่อได้ 100%

เรียนจบรับรองไม่ตกงาน มีงานทำแน่นอน หรือศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงได้

THE COLLEGE OF INSPIRATION สถานศึกษาที่สร้างแรงบันดาลใจ

Techno Chon Activity

image blog

{{item.Ssubj_th}}

{{item.Sdate}} |
Read More

Press release

{{item.topic_name}}

{{item.topic_date_event}} - {{item.topic_date_end}} | {{item.user}}

{{sliceText(item.topic_detail)}}

รางวัลเกียรติยศ

วิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน จึงทำให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งมีการทำโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายใน และนอกประเทศในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ปัจจุบัน มีดร.อุไรวรรณ ตันประภัสร์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายไชยยศ ตันประภัสร์ เป็นกรรมการผู้จัดการ นางสาววรรณา ตันประภัสร์ เป็นผู้อำนวยการ

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2549 รางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2552 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2553 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ (ครั้งที่3) และ โล่ถาวรสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 สมัยซ้อน พ.ศ.2558 Growing up..

The Future of Skills Begins Here

🎉🎉 ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแค่ไหน เทคโนชล จะก้าวไปทันทุกเทรนด์โลกแพราะว่าเรามุ่งมั่นพัฒนา การจัดการเรียนสอน ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา

เรียน BP ไม่ยากอย่างที่คิด

💥 DEK 67 Skill + ภาษา = โอกาสที่มากกว่า เรียน BP รับทุนอุปกรณ์กว่า 13,000 บาท ‼️ BP เทคโนชลฯ อาชีวะสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

รถรับ-ส่ง ฟรี! ที่"เทคโนชล" มีมากกว่า 250 เส้นทาง

สนใจสมัครเรียนโทรสอบถามได้เลย 094-2573850 (อ.อารีรัตน์) 038-784681-4 ต่อ 226 082-1254117

Announcement

image blog

>>> TOEIC Autorized center ศูนย์การสอบTOEIC วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

image blog

>>> ศูนย์สอบวัดความรู้มาตรฐานวัดระดับความรู้ด้านภาษาจีน HSK1-6 , HSKK แบบอินเทอร์เนต

image blog

>>> แบบฟอร์มประวัติส่วนตัว นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน

image blog

>>> รวม Link ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ / งานวิจัย

image blog

>>> สมัครเข้าใช้ Line Official ของนักเรียน/ผู้ปกครอง และครู

image blog

>>> เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง

image blog

>>> อัพเดทตารางสอบ TOEIC ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

image blog

>>> ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี