สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 

"ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี"

เรียนอะไรบ้าง

  1. ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  2. การจัดการธุรกิจเบื้องต้น,การพัฒนาบุคลิกภาพ
  3. ศิลปะการให้บริการ,การโรงแรม,ความปลอดภัยในโรงแรม
  4. งานส่วนหน้าโรงแรม,งานแม่บ้านโรงแรม,การจัดดอกไม้,การประกอบอาหารโรงแรม,ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร, โภชนาการและอนามัยอาหาร,งานแกะสลักผักและผลไม้,การบริการอาหารและเครื่องดื่ม, และการผสมเครื่องดื่ม
  5. ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม,ภาษาอังกฤษในงานบริการ อาหารและเครื่องดื่ม
  6. ธุรกิจท่องเที่ยว,ปฏิบัติการจัดนำเที่ยว
 

 

อาชีพของสาขา

  1. แอร์โฮสเตส 
  2. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า โรงแรม,โรงพยาบาล,รีสรอท์ 
  3. มัคคุเทศก์,ไกด์นำเที่ยว 
  4. อาจารย์สอนวิชาการท่องเที่ยวการโรงแรม