คุยกับผู้อำนวยการ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี มุ่งมั่นจะพัฒนาการศึกษาไทยให้ล้ำหน้าเทียบเท่าระดับโลก
ทางเรามีความประสงค์ ต้องการจะรับฟังทุกข้อคิดเห็นเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยต่อไป

นางสาว วรรณา ตันประภัสร์

ผู้อำนวยการ

หัวข้อเสนอแนะ

ข้อมูลผู้ติดต่อ

CAPTCHA
เปลี่ยนใหม่