การติดตั้ง Fiber Optic

เชื่อมต่อทุกอาคาร

ทางฝ่ายฯ ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างบริษัท IT Internet ให้ติดตั้งสาย  Fiber Optic ใหม่ ทั้งวิทยาลัยฯ  โดยจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 30 วัน  โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือนธันวาคม 2559