กิจกรรมวิทยาลัย

1 ในมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

1 ในมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

Techno-chon ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความปลอดภัยของทุกท่าน จึงได้จัดการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและไวรัส COVID-19 ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ได้มาตรฐาน  บริเวณวิทยาลัยฯโดยรอบ เราได้เตรียมมาตรการรักษาความสะอาดทุกกระบวนการ เพื่อให้ทุกท่านได้รับความมั่นใจในการเดินทางมาติดต่อกับเรา   
“อุ่นใจ กับ 1 ในมาตรการป้องกัน Covid-19” ที่เทคโนชลฯ