กิจกรรมวิทยาลัย

วันแห่งความสำเร็จ

ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 21 ก.พ. 2563 วิทยาลัยฯ จัดงานวันแห่งความสำเร็จ ผู้จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมลีลาวดี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษาเอกชน เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นและกิจกรรมเด่น  รวมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมลีลาวดี