กิจกรรมวิทยาลัย

จัดการแข่งขันกีฬาภายใน

CTC Game 2019

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน CTC Game 2019 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามชลบุรีสเตเดียม (อบจ.)ชลบุรี เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รักการออกกำลังกาย น้ำใจนักกีฬา โดยมีนายสุคนธ์  สุวรรณศักดิ์สิน  นายอำภอเมืองชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  ในครั้งนี้

 

รูปเพิ่มเติม  https://photos.app.goo.gl/WtRQcq6N15Ka3U2n6