กิจกรรมวิทยาลัย

กิจกรรมวันลอยกระทง

ย้อนรอยสุโขทัย ใส่ผ้าไทยลอยกระทง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง “ย้อนรอยสุโขทัย ใส่ผ้าไทยลอยกระทง” ณ อาคารเอนกประสงค์  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาร่วมสืบสานอนุรักษ์ ประเพณีไทย  โดยมี ดร.วรรณา  ตันประภัสร์  ผู้อำนวยการ  เป็นประธานนิธีเปิดงาน  ซึ่งมีกิจกรรมการประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติ  การประกวดร้องเพลง  การประกวดนางนพมาศ หนุ่มเดือนเพ็ญ นางฟ้าจำแลง ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา อย่างมาก