กิจกรรมวิทยาลัย

พิธีลงนามความร่วมมือ

ระหว่าง ศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน –ประเทศไทย กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

     พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน –ประเทศไทย กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี  โดย Mr. Zhao Guoxiang ผู้อำนวยการศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียนและคณะ โดยมี ดร.วรรณา ตันประภัสร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯลงนาม การจัดตั้งศูนย์บริการสอบภาษาจีน HSK ภายใต้ระบบอินเทอร์เน็ตจะเริ่มบริการให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยและนักศึกษาจากสถาบันต่างๆร่วมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าสอบ โดยเริ่มสอบในวันที่ 1ธันวาคม เป็นต้นไป