กิจกรรมวิทยาลัย

นำเสนองานวิจัย

งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนทางอาชีวศึกษาครั้งที่ 12

วันที่ 18  ตุลาคม 2562 คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ร่วมการประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนทางอาชีวศึกษาครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี