กิจกรรมวิทยาลัย

การรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1 ระดับภาค

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28

     วันที่ 11 กรกฎาคม 2562   นายณัฐภัทร แกนุ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาช่างไฟฟ้า  เข้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในสาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร จากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28 ระดับภาค  และได้เป็นตัวแทนระดับภาค ไปแข่งต่อระดับประเทศ   โดยมี อ.สุเมธ  โห้ประเสริฐ  เป็นผู้ฝึกซ้อม