กิจกรรมวิทยาลัย

มอบทุนการศึกษา

พี่ชวนน้อง-เพื่อนชวนเพื่อน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562  วิทยาลัยฯ มอบทุนการศึกษา ในโครงการ พี่ชวนน้อง-เพื่อนชวนเพื่อน มาสมัครเรียน รับเสื้อกิจกรรมฟรีและทุนการศึกษาจำนวนสูงสุดถึง 2,000 บาท  โดยมี อ.อรัญญา  อนุจารีวัฒน์  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจ เป็นผู้มอบทุนการศึกษา ณ อาคารเอนกประสงค์