ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

ลำดับ ตำแหน่งงาน วุฒิการศึกษา จำนวน วันที่ประกาศ
1 เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ 17 Feb, 2020
2 ครูสาขาวิชาการตลาด
วุฒิปริญญาตรี 17 Feb, 2020
3 ครูสาขาภาอังกฤษ
วุฒิปริญญาตรี 17 Feb, 2020
4 ครูสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์
ปริญญาตรี 17 Feb, 2020
5 ครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้า
จบปริญญาตรี 17 Feb, 2020
6 ครูสาขาวิชาช่างยนต์
จบปริญญาตรี 17 Feb, 2020
7 ครูสาขาคอมพิวเตอร์
จบปริญญาตรี 17 Feb, 2020
8 ครูสาขาการท่องเที่ยว
วุฒิปริญญาตรี 17 Feb, 2020
9 โปรแกรมเมอร์
8 Jun, 2016
  • ค้นพบ 9 รายการ