ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

ลำดับ ตำแหน่งงาน วุฒิการศึกษา จำนวน วันที่ประกาศ
1 ครูภาษาอังกฤษ
วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 13 Feb, 2018
2 ครู สาขาคอมพิวเตอร์ วิศวะคอมพิวเตอร์
จบปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ (วิศวะคอมพิวเตอร์) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 31 May, 2017
3 เจ้าหน้าที่สำนักงานธุรการ
มีทักษะการใช้ Ms-Office การใช้เครื่องใช้สำนักงาน วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี 20 Jan, 2017
4 โปรแกรมเมอร์
8 Jun, 2016
5 เจ้าหน้าที่งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
วุฒิ ปวช. ปวส. 1 ตำแหน่ง 9 Feb, 2016
  • ค้นพบ 5 รายการ