ปวส.การค้าระหว่างประเทศ

“เก่งภาษา ล้ำเทคโนโลยี นำเสนอดี”

"Offering specialist English program in International Business Management & Foreign Language by incorporating technology and enterprise to create a modern learning environment moreover This program consists of a third language with a choice of Chinese, Japanese and Korean courses plus certification. We apply the direst teaching method to prepare students to enter the global arena."

เรียนอะไรบ้าง

 1. Most Communication In English
  เน้นการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 60% ภาษาไทย 40%
   
 2. International Management
  เน้นทั้งทักษะพื้นฐานด้านการจัดการและวิชาชีพในองค์การค้าระหว่างประเทศ
   
 3. Third Language
  ภาษาที่สาม ภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่น พร้อมสอบวัดมาตรฐานภาษาจีน HSK ระดับ 1 หรือภาษาญี่ปุ่น NHK ระดับ 5
   
 4. Language worldwide guarantee
  การันตีมาตรฐานภาษาอังกฤษ โดย Oxford University กับการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษสากล CEFR และ TOEIC Exam
   
 5. Internship Program
  โปรแกรมการฝึกงานในองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ
   
 6. In-Country & International Field Trip
  โปรแกรมการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อาชีพของสาขา

 1. พนักงานนำเข้า-ส่งออก, BOI
 2. พนักงานจัดซื้อ
 3. เจ้าหน้าที่ศุลกากร
 4. เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน (งานสายการบิน)
 5. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 6. พนักงานบริษัท
 7. ล่ามแปลเอกสารการค้าระหว่างประเทศ