คำถามที่พบบ่อย

คำถามอื่นๆ

01
Q
ผู้เรียนจะต้องมีคุณสมบัติตั้งต้นแบบใด ถึงสามารถเรียนต่อได้
A

ก่อนหน้าไฟต์ รัมเป็นไงโปร เพียวเคสคอรัปชันยากูซ่าวิทย์ เทปแกรนด์