ที่ รายละเอียด   Download  
1.   การแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษ  สถานที่ท่องเที่ยว 7 จังหวัด ของภาคตะวันออก
2.   การแข่งขันตอบปัญหา ภาษาไทย
3.   การตอบปัญหาท่องเที่ยวจากภาพ
4.   การแข่งขันโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
5.   การแข่งขันพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์
6.   การแข่งขันการต่อวงจรไฟฟ้า
7.   เกณฑ์การแข่งขัน  Rov CTC  tournament
8.   การประกวด สิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช้  แบบแนวคิด STEM
9.   การประกวดนมารยาทไทย
10.   การประกวดสวดมนต์สรภัญญะ
11.   การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
12.   แบบตอบรับการแข่งขันความสามารถทางวิชาการและการประกวด