นำเสนอและรับรางวัลผลงานงานวิจัย

ระดับประเทศ

วันที่ 14 ตุลาคม 2560 ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ จำนวน 24 คน  ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ระดับประเทศ ครั้งที่ 10  และรับเกียรติบัตร ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี