สาขาวิชาการตลาด

 

"ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี"

เรียนอะไรบ้าง

 1. เทคนิคการขายตรง
 2. การหาข้อมูลทางการตลาดและนำความรู้ที่ได้มา ดำเนินธุรกิจขนาดย่อมเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบ
 3. การรู้จักการจัดซื้อเบื้องต้น
 4. การจัดแสดงสินค้า
 5. การโฆษณาและการส่งเสริม
 6. การขายเพื่อให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมาย ขององค์กร
 

 

อาชีพของสาขา

 1. พนักงานขาย Sale ขายรถยนต์
 2. ขายโทรศัพท์มือถือ,เครื่องสำอาง ฯลฯ
 3. ข้าราชการ (อาจารย์,อบต.)
 4. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 5. พนักงานเอกชน(บริษัท,ห้างร้าน)