ติดต่อฝ่ายคณะบริหารธุรกิจ

ข้อมูลการติดต่อ

โทร. 038-784-681-4
สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ ต่อ 233
งานพัฒนาวินัยคณะบริหารธุรกิจ ต่อ 158
e-mail : info@techno-chon.ac.th
CAPTCHA
เปลี่ยนใหม่