ศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบัง

ระดับชั้น ปวช. 1-2 สาขาช่างไฟฟ้า

วันที่  9  ธันวาคม 2559 ทางวิทยาลัยฯ นำนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/1  ปวช.2 /1  , 2/2  สาขาช่างไฟฟ้า  จำนวน  115   คน เข้าทัศนศึกษา ณ ท่าเรือแหลมฉบัง  เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ในด้านวิชาชีพเพิ่มมากขึ้นและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการดำรงชีวิตได้ตามศักยภาพ