การร่วมชมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา

ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

วันที่  30 พฤศจิกายน 2559  อ.ณัฐกานต์  เนตรเหมือนทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายคณะช่างอุตสาหกรรม  ร่วมชมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง  ซึ่งเป็นการแข่งขันทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับภาค (ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร)