การถวายภัตตาหารสามเณร

ณ วัดโกมุทรัตนาราม

การบรรพชาสามเณร  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ณ วัดโกมุทรัตนาราม    วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่สามเณร จำนวน  29 รูป  ในวันที่  9 ธันวาคม  อ.ศุภลักษณ์  พูลเกษม  ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และ อ.รัติยา  วิจิตรวงษ์  เป็นเจ้าภาพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุและสามเณร