ติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

โทร : 038-784-681-4
งานสารบรรณ ต่อ 222
สำนักงานผู้อำนวยการ ต่อ 223
งานบุคลากร ต่อ 224
งานการเงิน ต่อ 225
งานทะเบียน ต่อ 226
งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ต่อ 227
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ต่อ 231
e-mail : info@techno-chon.ac.th
CAPTCHA
เปลี่ยนใหม่