กิจกรรมวิทยาลัย

การทำ MOU กับบ.รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

วันที่  18  ก.พ. 59  ดร.วรรณา  ตันประภัสร์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด กับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด