กิจกรรมวิทยาลัย

กิจกรรมสังสรรค์บุคลากร

ประจำปี 2561

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ได้จัดกิจกรรมงาน “สังสรรค์บุคลากร ประจำปี 2561”  วันนศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561  ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี  เพื่อให้บุคลากรได้รับสวัสดิการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีดีได้อย่างเหมาะสม  ให้บุคลากรได้สนุกสนานรื่นเริงเกิดความรักสามัคคีและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร การจัดงานเป็นรูปแบบของงานวัด  ซึ่งมีคณะผู้บริหารร่วมให้พรปีใหม่และมอบของขวัญแก่บุคลการ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน