กิจกรรมวิทยาลัย

รื่นเริง นักเรียน นักศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2561

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ได้จัด “งานรื่นเริงนักเรียน นักศึกษา”  ประจำปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม  2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถตามเทศกาลที่เหมาะสม และเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้กับนักเรียน/นักศึกษา  การจัดงานเป็นรูปแบบของงานวัด  โดยนักเรียน นักศึกษาร่วมจัดกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น  รำวงย้อนยุค , ช้อนปลา , ปาโป่ง ,ล้วงไห  ฯลฯ  และวิทยาลัยจัดให้มีคอนเสิร์ต และดี.เจ. เปิดแผ่น ซึ่งเต็มไปด้วยความสนุกสนาน