กิจกรรมวิทยาลัย

กิจกรรมใส่ผ้าไทย ร้อยใจอนุรักษ์ กิจกรรมใส่ผ้าไทย ร้อยใจอนุรักษ์

สานวัฒนธรรมประเพณีไทย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา งานกิจกรรมจัดกิจกรรมใส่ผ้าไทย 100 ใจอนุรักษ์  สานวัฒนธรรมประเพณีไทย ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมี ดร.วรรณา  ตันประภัสร์ เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมไทย  และได้มีส่วนร่วมในวันสำคัญ  ซึ่งมีกิจกรรมการประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติ การประกวดนางนพมาศ หนุ่มลอยชาย นางฟ้าจำแลง คณะครู นักเรียน นักศึกษา พร้อมใจร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทย