กิจกรรมวิทยาลัย

พิธีเปิดกีฬาสีภายใน

ณ อาคารเอนกประสงค์

วันท่า 19 กันยายน 2561  ฝ่ายประชาสัมพันธ์จัดพิธีเปิดกีฬาสีภายในของวิทยาลัยฯ  ณ อาคารเอนกประสงค์  โดยมี ดร.วรรณา  ตันประภัสร์  ผู้อำนวยการ  เป็นประธานในการเปิด  พร้อมทั้งให้กำลังใจ ให้คำชี้แนะในการแข่งขันกีฬาและกองเชียร์  นอกจากนี้ยังมีการประกวดการร้องเพลงมาร์ชของวิทยาลัยฯ  ซึ่งสีเหลืองได้คะแนนรวมสูงสุดคว้ารางวัลไปครอง