กิจกรรมวิทยาลัย

กิจกรรม Cooking Contest

BILINGUAL PROGRAM

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สาขาภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Cooking Contest ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ The Canteen โดยมีตัวแทนนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ทท.1/2 (ภาษาต่างประเทศ), บท.2/1, บท.2/2, ทท.2/1 และ สบท.2 ระดับชั้นละ 5 คนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยแข่งขันทำอาหาร 3 เมนู ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน และผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับจะได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร