กิจกรรมวิทยาลัย

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

12 สิงหามหาราชินี

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี  ประจำปี 2561  ณ อาคารเอนกประสงค์  และหอประชุมลีลาวดี  เพื่อให้คณะครู และนักเรียน/นักศึกษา ผู้ปกครอง  ได้แสดงความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม  และให้นักเรียน/นักศึกษา  มีโอกาสแสดงความเคารพและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  และสร้างความอบอุ่นให้กับสถาบันครอบครัวโดยมี ดร.วรรณา  ตันประภัสร์ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี  และมอบเกียรติบัตรให้แก่แม่ดีเด่นจำนวน 12 ท่าน