กิจกรรมวิทยาลัย

พิธีไหว้ครู

ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2561 ณ อาคารเอนกประสงค์  โดยมี ดร.อุไรวรรณ  ตันประภัสร์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและรักความเป็นไทย , ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์จากการจัดทำพานไหว้ครูที่ใช้ในพิธีและมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงจนเป็นที่น่าพอใจร่วมกัน อีกทั้งส่งเสริมพัฒนานักเรียน นักศึกษาในด้านความสามัคคีและสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูและนักเรียน  

                และสำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายเป็น ฟรีคอนเสิร์ต “รวมพลคนดีเจ” รวมเหล่าดีเจ DJบอล ,  MCมังกร ณ หอประชุมลีลาวดี ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับ นักเรียน นักศึกษา เป็นอย่างมาก