กิจกรรมวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับคณะครู นักเรียนนักศึกษา

จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มภาคกลาง

ขอแสดงความยินดีกับคณะครู นักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มภาคกลาง

          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ตัวแทนคณะครู นักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยธนบุรี