กิจกรรมวิทยาลัย

การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่ 32

ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 30 มกราคม 2560 ดร.วรรณา  ตันประภัสร์  ได้เข้าร่วมพิธีเปิด การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่ 32 ณ อาคารอารีน่า 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)  และในการแข่งขันครั้งนี้วิทยาลัยฯได้ส่งนักเรียน นักศึกษาร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทั้งบริหารธุรกิจ ช่างอุตสาหกรรม รวมทั้งการประกวด แข่งขันประเภทต่าง ๆ  หลายสาขา