กิจกรรมวิทยาลัย

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1

ระหว่างวันที่ 22-26 มกราค 2561  นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุนกิจ และนักเรียนสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้าทดสอบในสาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1  ณ ศูนย์ทดสอบวเทยาลัยทคโนโลยีชลบุรี  โดยมีการสอบในภาคทฤษฎีพร้อมกันในวันที่ 22 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์  และการสอบการภาคปฏิบัติ ณ ห้อง C203