กิจกรรมวิทยาลัย

พิธีปิดการเรียนภาษาจีนเพื่อเตรียมการสอบ HSK2

เตรียมความพร้อมด้านภาษาจีนในการเรียนต่อ ณ ประเทศสาธารณรับประชาชนจีน

วันที่ 19 มกราคม 2561  ดร.วรรณา  ตันประภัสร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เป็นประธานในพิธีปิด และมอบวุฒิบัตรการเรียนภาษาจีนเพื่อเตรียมการสอบ HSK2 ของนักศึกษาในโครงการความร่วมมือของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน 4 สถาบัน คือ 1. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยา 2.วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 3. วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี  4. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ซึ่งเป็นการเรียนภาษาจีมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ HSK2  และเตรียมความพร้อมด้านภาษาจีนในการเรียนต่อ ณ ประเทศสาธารณรับประชาชนจีน