กิจกรรมวิทยาลัย

โครงการ "คนดี ศรีเทคโนฯชลบุรี"

ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560

ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการ "คนดี ศรีเทคโนฯชลบุรี" ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 ประเภท เวลาเรียนครบ 100% ณ อาคารอเนกประสงค์   ขอให้รักษาความดีนี้ต่อไป