กิจกรรมวิทยาลัย

ร่วมทอดกฐิน ณ วัดโกมุทรัตนาราม

ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี

วันที่  15  ตุลาคม 2560  วิทยาลัยร่วมทอดกฐิน ณ วัดโกมุทรัตนาราม  ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมียอดรวม 1,242,664 บาท  วัตถุประสงค์ของเงินกฐินปี 2560 เพื่อนำไปสร้างห้องพักผู้มาปฎิบัติธรรมและผู้มาถืออุโบสถศีลในวันพระ โดยทางวัดได้จัดสร้างเป็นที่พัก 2 ชั้น ชั้นละ 6 ห้อง รวม 12 ห้อง ราคาห้องละ 150,000  งบประมาณรวม 1,800,000 บาท