กิจกรรมวิทยาลัย

การบรรยายพิเศษ

ทำธุรกิจในยุค Digital Market

วันที่ 21 กันยายน 2560 หมวดภาษาต่างประเทศ  จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ณ ห้อง SAT Room  โดยตัวแทนจากบริษัท VCANBUY จำกัด เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาในการทำธุรกิจในยุค Digital Market ผ่านเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง Alibaba.com  Taobao  Tmail.com ณ ห้อง SAT Room  มีนักเรียนสาขาการตลาด ระดับชั้น ปวช.3 รับฟังบรรยาย