กิจกรรมวิทยาลัย

การประชุมสี

การแข่งขันกองเชียร์เพื่อเก็บคะแนนในรอบที่ 1

วันที่ 21 กันยายน 2560 วิทยาลัยฯจัดการจัดประชุมสี เพื่อเตรียมพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งแต่ละสีมีการเตรียมความพร้อมในการแข่งกีฬา กรีฑา กองชีบร์-ลีดเดอร์ และเป็นการแข่งขันกองเชียร์เพื่อเก็บคะแนนในรอบที่ 1