กิจกรรมวิทยาลัย

การมอบเกียรติบัตร

การแข่งขันกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมคณิตศาสตร์ กิจกรรมภาษาไทย

วันที่ 15 กันยายน 2560 มีการมอบเกียรติบัตรให้ผู้แข่งขันกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมคณิตศาสตร์ กิจกรรมภาษาไทย ณ อาคารเอนกประสงค์