กิจกรรมวิทยาลัย

กิจกรรมอาชีวะโชว์พราว

ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ดร.วรรณา  ตันประภัสร์  ผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีเปิด กิจกรรมอาชีวะโชว์พราว  ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี  โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยต่าง ๆ ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแสดงสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ฯลฯ