ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

ลำดับ ตำแหน่งงาน วุฒิการศึกษา จำนวน วันที่ประกาศ
1 เจ้าหน้าที่สำนักงานธุรการ
มีทักษะการใช้ Ms-Office การใช้เครื่องใช้สำนักงาน วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี 20 Jan, 2017
2 ครูสาขาโลจิสติก
จบปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 18 Oct, 2016
3 ครูสาขาเทคนิคพื้นฐาน
ปริฐบาตรี สาขาอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 18 Oct, 2016
4 งานกราฟิก-มัลติมิเดีย
จบสาขานิเทศศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 ตำแหน่ง 7 Sep, 2016
5 โปรแกรมเมอร์
8 Jun, 2016
6 เจ้าหน้าที่งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
วุฒิ ปวช. ปวส. 1 ตำแหน่ง 9 Feb, 2016
  • ค้นพบ 6 รายการ