ตำแหน่งงานว่าง

ครูสาขายานยนต์

เงินเดือนตามวุฒิ หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ