ตำแหน่งงานว่าง

ครูสาขาเทคนิคพื้นฐาน

เงินเดือนตามวุฒิ หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ