ตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

วุฒิ ปวช. ปวส. จำนวน 1 ตำแหน่ง มีทักษะการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์