ตำแหน่งงานว่าง

ครู สาขาเครื่องกล

เงินเดือนตามวุฒิ หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ