ตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่สำนักงานธุรการ

มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ