ตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่สำนักงานธุรการ

มีทักษะการใช้ Ms-Office การใช้เครื่องใช้สำนักงาน

มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ