สาขาวิชาไฟฟ้า

 

"ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี"

เรียนอะไรบ้าง

 1. เขียนแบบไฟฟ้า
 2. วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
 3. ทดสอบเครื่องกลไฟฟ้า
 4. ควบคุมงานไฟฟ้า
 5. ออกแบบและติดตั้งไฟฟ้า
 6. ซ่อม สร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 7. ควบคุมอุปกรณ์ขับเคลื่อนด้วยระบบนิวเมติก
 8. ทดสอบและวิเคราะห์เครื่องกลไฟฟ้า
 9. ออกแบบระบบไฟฟ้า
 10. ติดตั้งระบบไฟฟ้า
 11. บริการระบบไฟฟ้า
 

อาชีพของสาขา

 

 

 1. ช่างติดตั้ง ควบคุมงานไฟฟ้า
 2. ช่างติดตั้งไฟฟ้า
 3. ช่างซ่อมบำรุงงานนิวเมติก
 4. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกลไฟฟ้า
 5. ออกแบบระบบไฟฟ้า
 6. ช่างซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า