สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

"ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี"

เรียนอะไรบ้าง

  1. บริการงานพื้นฐานทางช่างอุตสาหกรรมได้ตามคู่มือ
  2. บริการและซ่อมเครื่องยนต์และปรับแต่งเครื่องยนต์ได้ตามคู่มือ
  3. บริการและซ่อมระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามคู่มือ
  4. บริการและซ่อมระบบรองรับน้ำหนักรถยนต์ได้ตามคู่มือ
  5. บริการและซ่อมระบบบังคับเลี้ยวรถยนต์ได้ตามคู่มือ
  6. บริการและซ่อมระบบเบรกรถยนต์ได้ตามคู่มือ
  7. บริการและซ่อมระบบส่งกำลังและเกียร์รถยนต์ได้ตามคู่มือ
  8. บริการและซ่อมไฟฟ้ารถยนต์ได้ตามคู่มือ
  9. งานบริการซ่อมระบบปรับอากาศยานยนต์และงานประดับยนต์ได้ตามคู่มือ
  10. งานบริการซ่อมระบบเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์ได้ตามคู่มือ
 

อาชีพของสาขา

1.