ภาคปกติ

ช่วงเวลา
รายละเอียด
5 ธันวาคม 2561
หยุดเนื่องจาก วันคล้ายพระราชสมภพ ร.9
10 ธันวาคม 2561
หยุดวันรัฐธรรมนูญ